Laura Konttinen / 2016, fotosec dibondille, 40 x 40 cm, editio: 5
hinta 700 eur
Phoenix Tree

Phoenix Tree (feeniks-puu) on pieni kari Valomeren länsiosassa, Seitsemän tunnin sumun sisällä. Puu on saanut nimensä uudelleensyntymisilmiöstään; se tuntuu käyvän läpi samoja muodonmuutoksia yhä uudelleen ja uudelleen. Puu tuottaa yhden ainoan hedelmän ja yhden ainoan siemenen, joka alkaa itää maaperässä vasta puun kuoltua.
 
Karia ympäröivä sumu on sankka, ja puuta on yleensä vaikea löytää. Sumu laukaisee vierailijassa pakonomaisen tarpeen järjestää muistia uudelleen ja antaa osan siitä unohdettavaksi. Vierailija saattaa kokea unohtamisen helpottavana, mutta prosessi on usein epätäydellinen, ja jokin epämääräinen jäljelle jäävä palanen saattaa johtaa samojen virheiden tekemiseen yhä uudestaan.
 
 
Phoenix Tree is the name of a tiny skerry in the western part of the Sea of Light, in the Seven-Hour Fog. The tree gets its name from its rebirth phenomenon; it seems to go through the same transformations again and again. The tree produces a single fruit and a single seed, which starts to develop in the ground only after the original tree has died.
 
The mist surrounding the skerry is thick, and the tree is usually hard to find. Inhaling the fog sets off a compulsive need to reorganize one's memory and donate parts of it to oblivion. The visitor might get a sense of relief, but the forgetting process is often imperfect, and some small remaining piece might result in making the same mistakes over and over again.