Laura Konttinen / 2015, fotosec dibondille, 70 x 86 cm, editio: 5
hinta 1700 eur
Echo Rocks

Kaikuluodot on rykelmä pieniä luotoja Valomeren eteläosassa, muistin rajavyöhykkeillä. Luodot ovat onttoja, harmittomia ja niiden ekosysteemi on täysin omavarainen ja itsenäinen. Luotojen ympärillä on aina tyyntä - ne eivät enää välitä ulkomaailmasta, eikä ulkomaailma välitä niistä. Ne elävät omassa suljetussa jatkumossaan; toistaen itseään, kaikuen jotain kaukaista ja muistonkaltaisa.
 
Kaikuluodoille ei voi nousta. Niitä lähestyessä ne muuttuvat kangastuksenomaisiksi kummitussaariksi, jotka eivät anna vastusta jalanpainallukselle tai reagoi merenlahden myrskyihin. Ne ovat olemassa enää vain irrallisina jäänteinä muistoista.
 

Echo Rocks is a cluster of small rocks in the southern part of the Sea of Light, on the outer zones of memory. The Echo Rocks are hollow, harmless, and their ecosystem is completely self-sufficient and independent. The rocks are always surrounded by calm waters - they don't care about the rest of the world, and the world doesn't care about them. They live in their own closed continuum; they repeat themselves, echoing something distant and memory-like.
 
Echo Rocks can't be embarked on. When approached, they turn into mirage-like phantom islands that can not support the gravity of a footstep or react to storms in the bay. The rocks only exist as disconnected remnants of memories.