Laura Konttinen / 2016, fotosec dibondille, 70 x 86 cm, editio: 5
hinta 1700 eur
Driftwood Island

Ajopuusaari koostuu Valomeren irrallisesta todellisuusaineksesta, joka on kasautunut yhteen merivirtojen voimasta. Saarelle ajautuvat kaikki helposti hahmotettavissa olevat asiat, kun taas epämääräinen ja kokemusperäinen joko hajoaa vedessä tai päätyy meren eteläisempiin osiin. Ajopuusaari on saarista lähimpänä järjestelmällistä tietoisuutta.
 
Saaren tehtävänä on järjestää irralliset asiat haluttuun muotoon ja antaa niille haluttu merkitys. Saarella vierailijasta tulee tekijä, jonka hallinnassa menneisyyksien kappaleiden uusi muoto on. Vierailija saattaa joutua kaikkivoipuuden illuusion valtaan ja saarelta lähdettyään pettyä maailman kaoottisuuteen.
 
 
Driftwood Island consists of the Sea of Light's reality debris that has piled up with the forces of ocean currents. All easily perceivable things end up on Driftwood Island, while vague and experience-based material either disintegrates in the water or travels to the southern parts of the sea. Out of all the islands, Driftwood Island is the closest one to organized consciousness.
 
The island's function is to arrange loose things into a desired form and give them a desired meaning. On the island, the visitor becomes a subject who controls the new shape given to the fragments of the past. The visitor might be taken over by the illusion of omnipotence. After leaving the island, one might be disappointed with the actual chaos of the world.