Laura Konttinen / 2015, fotosec dibondille, 70 x 86 cm, editio: 5
hinta 1700 eur
Clairvoyance Island

Selvänäkyjen saari on saanut nimensä Sokerilaguunin hiekasta. Tiedetään, että hiekanjyvän jouduttua silmään silmästä tulee selvänäkevä. Silmällä joutuu näkemään menneisyyden sellaisena kuin se oli - ilman ajan haalistavaa tai kirkastavaa vaikutusta. Saari on muodostunut vedenalaisen imun voimasta. Saaren ainoa tunnettu puu on vain tällä saarella esiintyvä ikuisen etelänpuun alalaji, eteläinen maailmanpuu. Puu kukkii ainoastaan helmikuussa.
 
Saari on vaarallinen – siellä kävijä saattaa irrottautua tietoisuudestaan, mutta kokemus on harvoin positiivinen. Saarella voi nähdä menneisyyteen kirkkaasti, mutta samalla ymmärtää, että sen muodot olivat lohdullisia vain ajan pehmentäminä.
 
 
Clairvoyance Island was named after the Sugar Lagoon sand. It is known that if a grain of sand gets in one's eye, the eye becomes clairvoyant. The eye will see past as it actually was, without the fading or brightening effects of time. The island was formed by underwater suction. The only known species of tree is a subspecies of the southern forever tree (native only to Clairvoyance Island), the southern world tree. The tree blooms only in February.
 
The island is dangerous. The visitor might be able to break free from their consciousness, but the experience is rarely a positive one. In the island, one sees the past with clear eyes, but at the same time one understands that its shapes were comforting only when softened by time.