Heirs of Time   /   Ajan jälkeläiset

 
 
2013 - 2014   /   photographs painted on water
 
Painting on water is like writing a diary after decades - an attempt to reach what is lost, which even the recollection seems to drive further and further away. Heirs of Time is a collection of views painted with water colours on a bowl of water and then captured as long-exposure photographs. I painted outlines of various views from memory; Italian villages, nocturnal gardens and overgrown forest paths. The resulting photographs document the desperate process of recollection - as wandering masses of colour and entwining shapes, with only a haunting suggestion of the scene from which they originate.

2013 - 2014   /   veteen maalattuja valokuvia
 
Veteen maalaamisen teko on kuin kirjoittaisi päiväkirjaa vuosikymmenten jälkeen - yritys saada kiinni jostain kadonneesta, joka mieleen palauttamisenkin hetkellä tuntuu lipuvan aina vain kauemmaksi. Ajan jälkeläiset on kokoelma vesiväreillä vedellä täytettyyn astiaan maalattuja maisemia, jotka on tallennettu valokuviksi pitkillä valotusajoilla. Maalasin veteen hahmotelmia muistamistani näkymistä; italialaisista pikkukylistä, öisistä puutarhoista ja umpeen kasvaneista metsäpoluista. Valokuviin ikuistui epätoivoinen mieleenpalauttamisen prosessi - vedessä vaeltavia värimassoja ja toisiinsa sulautuvia muotoja, joissa alkuperäinen maisema kummittelee enää vain epämääräisenä aavistuksena.

 


Huhtikuun kuumeinen horisontti / Feverish April Horizon
2014, pigment print, 50 x 40 cmKoiperhosia puutarhassa / Moths in the Garden
2013, pigment print, 50 x 40 cmTapahtumia joen pohjalla / At the Bottom of the River
2013, pigment print, 50 x 40 cmPohjoisia valoja / Lights from the North
2014, pigment print, 50 x 40 cmKatoavan kesän hahmotelma / Figure of a Disappearing Summer
2013, pigment print, 50 x 40 cmMurattikäytävä ennen umpeenkasvamistaan / Ivy Tunnel Before Overgrowing
2013, pigment print, 40 x 50 cmJäänne toiselta ajalta / Relic from Another Era
2013, pigment print, 50 x 40 cmKolibrikuvitelma / Hummingbird Illusion
2013, pigment print, 40 x 50 cmItalialainen kummitusgrotto / Italian Ghost Grotto
2013, pigment print, 40 x 50 cmHiekkamyrsky / Sandstorm
2013, pigment print, 50 x 40 cmJäänne tulevalta ajalta / Relic from a Future Era
2013, pigment print, 30 x 30 cm