Cityscapes

 
 
2009   /   photographs of 36 snapshots digitally layered on top of one another   /   lambda prints
 
Each image in the Cityscapes was created by combining one film roll's worth of snapshots taken as a tourist in various European cities. The act of photographing simultaneously reinforces the feeling of actually being situated somewhere, yet creates an immediate distance from it by dubbing the Now as already Gone. Merging these tiny shuttercock funerals into one in a sense discards the attempts at monumentalizing the past, but preserves the very act of photographing.

2009   /   36 kuvasta digitaalisesti kerrostettuja valokuvia   /   lambdavedoksia
 
Sarjan teoksissa on koottu yhteen filmirullallinen turistikuvia Euroopan kaupungeista. Valokuvaamisen teko on keino vahvistaa jossakin sijaitsemisen tunnetta, mutta se luo samalla vääjäämättömän välimatkan nimittämällä Nykyhetken tavallaan jo Menneeksi. Pienten sulkimenpainallusten mittaisten hautajaisten sulauttaminen yhteen säilöö ehkä valokuvaamisen teon, mutta hylkää kuvien roolin menneisyyden muistomerkkeinä.


 
 

Edinburgh
2009Paris
2009Dublin
2009Strasbourg
2009